ﻫ (غیر ملفوظ یا « ﻫ » بیان حرکت) و ﻫ (ملفوظ )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 23:34  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی (۳ ) عمومی

باسمه تعالی
پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی (۳ )
کد ۳ / ۲۴۹ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 17:18  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی ۳ انسانی


پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی ۳   

ادبیات وعلوم انسانی  

کد ۴/۲۴۹ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 17:14  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی (2)

باسمه تعالی  

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی ( ۲ )
کد ۲ / ۲۲۰


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خودآزمایی های زبان فارسی (۱)

پاسخ خودآزمایی های زبان فارسی (۱)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 17:2  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های آرایه های ادبی (سال ۸۳)

پاسخ خود آزمایی های آرایه های ادبی (سال ۸۳)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 16:47  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خودآزمایی های تاریخ ادبیّّّات ایران وجهان ۲

پاسخ خودآزمایی های تاریخ ادبیّّّات ایران وجهان ۲
سال سوم انسانی

(درس های ۱۲تا ۱۸و۲۲ تا ۲۴)

نوبت دوم

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 16:40  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های تاریخ ادبیات ۱

پاسخ خود آزمایی ها ( بخش اول ۱-۱۲ )

————————————


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 16:27  توسط عسکر صالحی  | 

 آرشیو دسته بندی ادبیات سوم عمومی بخش اول

جزوه ادبیات سوم عمومی…

ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم
احسان و سپاس خاص خداوند عزیز و بزرگ[۱] است که فرمانبرداری و عبادت او سبب نزدیکی و تقرب به اوست[۲] و در سپاس و شکرگزاری او افزونی نعمت و بخشش[۳] . هر دمی که کشیده می شود، یاری رساننده زندگی است و هر بازدمی ، شادی بخش وجود . پس در هر یک نفس دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی شکری لازم و واجب است.
بیت:از دست و زبا ن چه کسی بر می آید که شکر خدا را آن گونه که شایسته است به عهده گیرد و آن را به تمامی انجام دهد؟ (هیچ کس نمی تواند شکر نعمت های او را به جا آورد)
آیه[۴]:ای خاندان داوود سپاس بگزارید و عده ی کمی از بندگان من سپاسگزارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 14:26  توسط عسکر صالحی  | 

آرشیو دسته بندی ادبیات سوم تخصصی

پاسخ خود آزمایی های ادبیات ۳ انسانی

پاسخ خود آزمایی های ادبیات ۳ انسانی
خودآزمایی درس اول( ستایش خدا و نعت پیامبرص)ص۵

۱-بیت سوم« یتیمی که ناکرده قران درست کتب خانه ی چند ملت بشست »
۲- معراج
۳ـ خانه ای که دارای حرمت و جنگ کردن در آن حرام است وهر کس در آن پناه می گرفت از حمله ی دیگران در امان بود.
۴ـ بزرگ داشت ، پاس داشت و گرامی داشت.
۵ـ عطارد دبیر فلک و مظهر نویسندگی است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 14:15  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های ادبیات فارسی ۲

پاسخ خود آزمایی های ادبیات فارسی ۲

خودآزمایی درس اول ص۵
۱- ای کریمی که بخشنده ی عطایی وای حکیمی که پوشنده ی خطایی .
-در دل های ما جز تخم محبت مکار وبرتن وجان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار .
– به نام آن خدایی که نام او راحت روح است وپیغام او مفتاح وفتوح است .
– سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است وذکر او مرهم دل مجروح است .
اعمال انسان ، تلمیح دارد به حدیث «الدنیا مزرعه الاخره»


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 14:9  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های ادبیات اول

پاسخ خود آزمایی های ادبیات اول
درس اول صفحه ی ۶
۱- سزاوار ، خوش گوار- نیستی ، هستی – خواری ، سروری – زیبنده ، درخورنده – گزید ، رسید – بازپسین ، پیشین – بندی ، پندی – راه نماینده ، آگاهاننده – ستوده ، شنوده – کار ، خار .
۲- ارجمند گرداننده ی بندگان از خواری ، درپای افکننده ی گردن کشان از سروری .
۳- دعا می کند تا دنیا برقرار است بر پیامبر و خاندانش درود باد.
۴- علم ناقص و جزیی ما را به دریای بی پایان علم و معرفت خود متصل کن .
۵- زیرا با گستاخی خود نشان می دهد معرفت حضور در بارگاه خداوندی را ندارد و از بین بردن غرور راکه لازمه بندگی است به جا نیاورده است .

درس دوم – ادبیات حماسی (رزم رستم وسهراب (۱) ) صفحه ی ۱۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 13:57  توسط عسکر صالحی  | 

املاى بعضى از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 18:24  توسط عسکر صالحی  | 


حذفیات ادبیات فارسی سال چهارم سال 90

حذفیات درس ادبیات فارسی سال چهارم دبیرستان

(پیش دانشگاهی)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:56  توسط عسکر صالحی  | 


   آموزش کامل زبان فارسی2 

 الف ) بخش زبان شنــــــاسی

  ب ) بخش املا و بیاموزیـــــم

  ج ) بخش دستــــــور

  د ) بخش نگارش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 12:40  توسط عسکر صالحی  | 

پاسخ خود آزمایی های ادبیات 1پیش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:52  توسط عسکر صالحی  | 


 نویسنده فرانسوی(برنده جایزه نوبل ادبیات)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:9  توسط عسکر صالحی  | 

اصول طراحی سؤالادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط عسکر صالحی  | 

طرح تفصيلي درس اول از كتاب فارسي 1 و 2 پيش دانشگاهيادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:53  توسط عسکر صالحی  | 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:29  توسط عسکر صالحی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:25  توسط عسکر صالحی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:22  توسط عسکر صالحی  | 

باسمه تعالي

طرح درس مربوط به ادبيات فارسي2                                دي‌ماه 90                              نام درس: ادبيات فارسي2    

موضوع: سووشون                                                      مدت جلسه:90 دقيقه                 طراح:

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:7  توسط عسکر صالحی  | 

چرا مــــــن؟

خدایا جرا من؟


آرتوراش/قهرمان افسانه ای تنیس هنگامی که تحت عمل جراحی

قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده با بیماری ایدز مبتلا شد.

طرفداران ارتور از سر تا سر جهان نامه هایی محبت آمیز برایش فرستادند.

یکی از دوستداران وی در نامه خویش نوشته بود:

" چرا خدا تو را برای ابتلا به این بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟"

آرتورو در پاسخ این نامه چنین نوشت:

در سر تا سر دنیا پیش از پنجاه میلیون کودک به انجام بازی تنیس 

علاقه مند شده و شروع به آموزش می کنند.

حدود پنج میلیون از آن ها بازی را به خوبی فرا می گیرند.

از آن میان قریب پانصد هزار نفر تنیس حرفه ای را می اموزند.

و شاید پنجاه هزار نفر در مسابقات شرکت می کنند.

پنج هزار نفر به مسابقات تخصصی تر راه می یابند.

پنجاه نفر اجازه شرکت در مسابقات بینالمللی ویمبلدون را می یابند .

چهار نفر به مسابقات نیمه نهایی راه می یابند.

و دو نفر به مسابقات نهایی.

وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست هایم می فشردم

هرگـــــــــز نپرسیدم که " خــــدایـــــــا چـــــرا مـــــن؟ "

و امروز وقتی که درد می کشم

باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم

" چـــــــــرا مـــــــــن؟"

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 20:59  توسط عسکر صالحی  |